3D-matting

 
3D-Mat

Enkamat® Enka®Grip Enkamat® J Enkamat® A20

Enkamat is een driedimensionale polyamidemat met een open structuur. Het vermijdt erosie op dijken, taluds en rivieroevers, kanalen en reservoirs.

EnkaGrip is een 3D polyamide-mat genaaid op een geweven verstevigingsmateriaal, voor de stabilisering van grond en vegetatie op steile of rotsachtige taluds, geomembranen of geosynthetische kleilagen.

Enkamat J is een driedimensionale polyamide-mat met een open structuur genaaid op een biologisch afbreekbaar geotextiel.

Enkamat A20 is een driedimensionale polyamide-mat met een open structuur en vooraf gevuld met een bitumengebonden mineraalfilter van steenschilfers.  Het biedt bescherming tegen natuurlijke erosie aan water blootgestelde zones.