Toepassingen

 
Thalys train

Transportinfrastructuur Kust en waterwegeninfrastructuur Milieu infrastructuur Stortplaatsen Grondwerk bouw Tunnel- en mijnbouw

Onze geosynthetische oplossingen ondersteunen wegen en spoorwegen overal ter wereld.

Low & Bonar heeft een lange geschiedenis van geokunststoffen op het gebied van erosiebescherming, landwinning en rivier- en kustwerken. Ze helpen onze infrastructuur en economie te beschermen tegen de zwaarste aanvallen door de zee en het weer. 

Bij onze zoektocht naar oplossingen voor de diverse problemen als gevolg van door de mens veroorzaakte verontreiniging en bevolkingsgroei streven wij ernaar de milieueffecten van onze activiteiten in te dammen en schaarse hulpbronnen te conserveren door waar dat maar mogelijk is voor duurzame ontwikkeling te kiezen.

Het storten van afval op stortplaatsen is een gangbare manier om ons reguliere afval te verwijderen.

Bij het ontwerp en de bouw van industriële, commerciële en openbare gebouwen moet extra aandacht worden besteed aan de fundering en aan drainage.

Enka-solutions aanbod van geokuststoffen ten behoeve van betonbekledingsbescherming, spoorondersteuning, rotswandbekleding, grondstabilisatie, tunnelwanddrainage en        -bescherming en trillingsdemping behoren tot de beste ter wereld.