Aplikácie

 
Thalys train

Dopravná infraštruktúra Ochrana morského pobrežia a brehov riek Skládky odpadov a životné prostredie Zemné konštrukcie Výstavba tunelov a ťažba

Naše geosyntetické produkty pomáhajú zvyšovať únosnosť podlažia pod železničnými traťami a  cestami na celom svete.

Geosyntetické produkty sú účinným prvkom ochrany morského pobrežia a brehov riek pred vplyvom eróznych účinkov vody.

Naše geosyntetické riešenia pomáhajú chrániť naše životné prostredie pri výstavbe vhodných skládok odpadov. Pomáhajú pri vytváraní parkov, detských ihrísk, rybníkov a kanálov s cieľom zlepšiť naše obytné, komerčné alebo priemyselné oblasti.

Pri navrhovaní a výstavbe priemyselných, komerčných alebo verejných budov je potrebné venovať osobitnú pozornosť problematike zakladania a drenáže/odvodnenia.

Riešenia Enka-Solutions na ochranu betónovej výstelky, na  vystuženie podvalového podložia, ochrany kamenných stien, stabilizácie zeminy, odvodnenia a ochrany tunelových ostení a tlmenie vibrácií patria medzi najlepšie na svete.